Publikacje prawnicze

Audaces fortuna iuvat
Śmiałym szczęście sprzyja

Wergiliusz

17 lutego 2021

Doradca podatkowy a radca prawny – podobieństwa i różnice

Zespół Kancelarii KFK

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka zawodów prawniczych, różniących się w niektórych kwestiach od siebie. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. doradcę podatkowego oraz radcę prawnego. Oba zawody są ściśle związane ze świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej osobom zainteresowanym. Istnieją pomiędzy nimi zarówno znaczne podobieństwa, jak i konkretne różnice. Do kogo się zatem zwrócić ze swoją sprawą? Doradca podatkowy a radca prawny – przedstawiamy cechy wspólne i wykazujemy różnice.

czytaj więcej
9 listopada 2020

Naruszenie nietykalności cielesnej – co warto wiedzieć?

adw. Kamil Keller

Naruszenie nietykalności cielesnej często utożsamiane jest z ingerencją w sferę cielesności człowieka. Opisane w Kodeksie karnym przestępstwo ma szersze znaczenie będąc wyrazem chęci ustawodawcy zapewnienia jednostce wolności od fizycznych oddziaływań na ciało oraz wolności od niepożądanych doznań. Dla bytu przestępstwa nie jest koniczne, by u pokrzywdzonego powstało jakiekolwiek uszkodzenie ciała.

W takich sytuacjach, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała pokrzywdzonego prawo karne przewiduje inną, surowszą kwalifikacje prawną, tj. odpowiedzialność za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Tym samym z naruszeniem nietykalności cielesnej mamy do czynienia wówczas, gdy pokrzywdzony doznaje fizycznej przemocy, która nie wywołuje uszczerbku na zdrowiu.

czytaj więcej
12 października 2020

Wygrane sprawy o kredyty frankowe – warto iść do sądu

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Czy wygrane sprawy o kredyty frankowe to prawda czy mit? Jest to oczywiście prawda i postaramy się to udowodnić w niniejszej publikacji.

czytaj więcej
10 września 2020

Jak zwracać się do adwokata?

Zespół Kancelarii KFK

Jeśli potrzebna jest nam porada prawna, udajemy się najczęściej do adwokatów lub radców prawnych. Nie zawsze jednak wiemy, jak prawidłowo powinniśmy zwracać się do poszczególnych przedstawili zawodów prawniczych, tym bardziej że jest ich całkiem sporo. Jakich więc zwrotów grzecznościowych powinniśmy używać w stosunku do adwokata i kim jest mecenas?

czytaj więcej
10 września 2020

Adwokat – kto to jest i czym się zajmuje?

Zespół Kancelarii KFK

Adwokat (z łac. advocatus, advocare – wzywać na pomoc) jest to specjalista z dziedziny prawa, który może poszczycić się gruntownym wykształceniem prawniczym oraz odbytą aplikacją adwokacką i oczywiście zdanym egzaminem uprawniającym do pracy w zawodzie. Ten zawód prawniczy polega na, ogólnie rzecz ujmując, świadczeniu pomocy prawnej. W języku potocznym adwokat określany jest jako mecenas. Określenie to funkcjonuje również jako zwrot grzecznościowy w pismach, a także wtedy gdy bezpośrednio zwracamy się do osoby adwokata.

czytaj więcej
4 września 2020

Radca prawny – kim jest? Zakres pomocy prawnej

adw. Kamil Keller

Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest bardzo odpowiedzialne. Dobry radca prawny jest osobą zapracowaną. Z roku na rok coraz większa liczba osób korzysta z jego usług. Nie wszyscy wiedzą jednak, jakie uprawnienia mają osoby wykonujące wspomniany zawód. Ponadto koniecznie trzeba zaznaczyć, że bardzo duża liczba ludzi myli zawód radcy prawnego z adwokatem. Radca prawny – kto to jest? Czy radca prawny jest także prawnikiem? W czym radca prawny może pomóc firmom, osobom prywatnym czy instytucjom? Odpowiedź w dzisiejszym poradniku.

czytaj więcej
4 września 2020

Mecenas – kto to jest i czym się zajmuje?

adw. Kamil Keller

Dla osób nie wiedzących, czym są usługi prawnicze nawet podstawowa terminologia może być niezrozumiała. Z tego względu powstał poniższy wpis, kto to jest mecenas oraz przybliżenie zakresu obowiązków zawodów prawniczych i różnic pomiędzy adwokatem i radcą prawnym.

czytaj więcej
1 września 2020

Co to są koszty zastępstwa procesowego?

Zespół Kancelarii KFK

Wiele osób musi bardzo często uporać się z niełatwymi procesami sądowymi, które kosztują nie tylko mnóstwo zdrowia i nerwów, lecz także w wielu przypadkach w znaczny sposób uszczuplają domowy budżet. Aby sprawa w sądzie zakończyła się pomyślnie niejednokrotnie wymagany jest skuteczny adwokat. Dziś na rynku jest wiele kancelarii adwokackich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując rozległą pomoc z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Niemniej korzystanie z tych usług jest związane z ponoszeniem opłat. Co to są koszty zastępstwa procesowego oraz ile wynoszą?

czytaj więcej
21 sierpnia 2020

Adwokat z urzędu – czy warto?

adw. Kamil Keller

Postępowania sądowe mogą być długotrwałe, a co za tym idzie – dość kosztowne. Strona występująca w procesie musi ponieść wiele wydatków: związanych z opłatami sądowymi, kosztami w toku sprawy oraz z zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). W określonych przypadkach polskie prawo zapewnić może pomoc prawną z urzędu. Tzw. adwokat z urzędu może reprezentować stronę w ramach postępowania karnego, w sprawach cywilnych oraz przed sądem administracyjnym. Sąd przyzna adwokata z urzędu wtedy, kiedy  zostaną spełnione określone warunki.

czytaj więcej
13 sierpnia 2020

Radca prawny a adwokat. Cechy, różnice i podobieństwa

Radca prawny Anna Wilk

W chwili obecnej regulacje dotyczące zawodu radcy prawnego jak i adwokata, w zakresie uprawnień do reprezentowania klientów przed sądami czy innymi organami administracji, niewiele się różnią, a istniejące różnice są techniczne, nie mające dla klientów żadnego znaczenia. Potwierdza to fakt, że wiele kancelarii na rynku są kancelariami składającymi się zarówno z adwokatów jak i radców prawnych. Jakie różnice i podobieństwa występują pomiędzy tymi dwoma zawodami prawniczymi? Podpowiadamy.

czytaj więcej
9 kwietnia 2020

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek dla prowadzących działalność gospodarczą w czasie pandemii

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS.

czytaj więcej
1 kwietnia 2020

Czy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać czynsz najmu i inne świadczenia w czasie pandemii COVID – 19?

adw. Kamil Keller, adw. Katarzyna Florczak-Keller

Zaistniała sytuacja epidemiologiczna i rozprzestrzenianie się Koronawirusa (SARS-CoV-2) powoduje dramatyczne sytuacje w obrocie gospodarczym, oddziałując praktycznie na każdą branżę i wzajemne umowy między kontrahentami. Przepisy prawa cywilnego, które stosuje się do umów gospodarczych, nie regulują wprost relacji kontrahentów w takich kryzysowych sytuacjach.

czytaj więcej
24 marca 2020

Uznanie wydatku za koszt podatkowy a nierzetelność wystawcy faktury. Obowiązek aktywności dowodowej podatnika w toku kontroli celno – skarbowej.

adw. Katarzyna Florczak-Keller

W związku z definicją dochodu zawartą w art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym) unormowania odnoszące się do kosztów uzyskania przychodów odgrywają bardzo ważną rolę w praktyce opodatkowania.

czytaj więcej
2 lutego 2020

Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży (opłaty półkowe)

adw. Katarzyna Florczak-Keller

W praktyce często można zaobserwować, że przedsiębiorca współpracujący z siecią handlową w wykonaniu umowy dostarcza i sprzedaje sieciom dystrybuowane towary, zaś sklepy dalej odsprzedają towary finalnym nabywcom (konsumentom) korzystającym z usług sieci handlowych.

czytaj więcej
2 lutego 2020

Opłata likwidacyjna i inne postanowienia niedozwolone w umowach z Towarzystwami Ubezpieczeń

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Osoby pragnące pomnażania zgromadzonego kapitału pieniężnego, swoich oszczędności, niejednokrotnie inwestują w tzw. umowy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (są to tzw. polisolokaty).

czytaj więcej
2 lutego 2020

Jak kupić miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym?

adw. Kamil Keller

Przepisy prawa budowlanego nakładają na deweloperów obowiązek wybudowania wraz z wielorodzinnymi budynkami odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Najczęściej inwestorzy decydują się na zapewnienie miejsc parkingowych poprzez wydzielenie w budynku pomieszczenia, w którym znajduje się wiele miejsc parkingowych.

czytaj więcej
2 lutego 2020

Większa ochrona wierzycieli przekształconego przedsiębiorcy

Radca prawny Anna Wilk

W obrocie gospodarczym popularne jest przeprowadzanie procedury przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w kapitałową spółkę prawa handlowego. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę nie chroni przedsiębiorcy przekształcanego przed odpowiedzialnością względem swoich wierzycieli.

czytaj więcej
20 stycznia 2020

Jak uzyskać uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności?

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Zarządzenie przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności nie zawsze skutkuje odbyciem tej kary przez skazanego.

czytaj więcej
20 stycznia 2020

Interpretacja zasad używania świateł drogowych i pojęcie obowiązku zachowania prędkości bezpiecznej

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Stosownie do treści art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących, albo pieszych poruszających się w kolumnie.

czytaj więcej
20 stycznia 2020

Co z kredytami frankowymi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w sprawie polskiej sprawy frankowej. Trybunał orzekł jednoznacznie korzystnie dla frankowiczów to znaczy:

polskie sądy rozstrzygając w sprawie powinny kierować się interesem kredytobiorców frankowych.

czytaj więcej