1 września 2020

Co to są koszty zastępstwa procesowego?

Zespół Kancelarii KFK

Wiele osób musi bardzo często uporać się z niełatwymi procesami sądowymi, które kosztują nie tylko mnóstwo zdrowia i nerwów, lecz także w wielu przypadkach w znaczny sposób uszczuplają domowy budżet. Aby sprawa w sądzie zakończyła się pomyślnie niejednokrotnie wymagany jest skuteczny adwokat. Dziś na rynku jest wiele kancelarii adwokackich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując rozległą pomoc z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Niemniej korzystanie z tych usług jest związane z ponoszeniem opłat. Co to są koszty zastępstwa procesowego oraz ile wynoszą?

Istota kosztów zastępstwa procesowego

Jak powszechnie wiadomo każda sprawa rozstrzygana w sądzie wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Dziś mnóstwo osób chcących wygrać zawiłe oraz skomplikowane sprawy sądowe decyduje się na pomoc adwokata. Jego wynagrodzenie zależy od stawek rynkowych. Niemniej należy zawsze pamiętać o tym, że wynajęcie adwokata cieszącego się bardzo dobrą renomą jest zawsze bardziej kosztowne. To jakiego będzie on oczekiwał wynagrodzenia od klienta, jest w dużej mierze uzależnione od posiadanego doświadczenia. Dziś każda doświadczona kancelaria adwokacka świadcząca specjalizacje prawnicze na wysokim poziomie ceni sobie posiadaną wiedzę oraz fachowość.

Potrzebujesz dobrego i skutecznego adwokata? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Koszty poniesione na usługi prawnicze każdy klient może odzyskać wówczas, jeśli wygra sprawę sądową.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami to strona przegrywająca jest zobowiązana do tego, aby opłacić koszty.

Co to są zatem koszty zastępstwa procesowego?

Jest to nic innego, jak koszty ponoszone za udział adwokata lub radcy prawnego w danej sprawie sądowej.

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego?

Wiele osób, które zdecydowały się na rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej zastanawia się jakie będzie musiała ostatecznie ponieść koszty. Warto wiedzieć o tym, że koszty zastępstwa procesowego są w naszym kraju regulowane poprzez specjalne rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. W cyklicznie wydawanych rozporządzeniach określane są wysokości opłat za korzystanie z usług adwokatów oraz radców prawnych.

Określają one zawsze minimalne stawki, które strona przegrywająca w sądzie musi zwrócić drugiej stronie sprawy sądowej. Niemniej sąd ma prawo do tego, aby zwiększyć minimalne stawki nawet sześciokrotnie. Takie niekorzystne dla przegranej strony decyzje sąd zazwyczaj podejmuje wówczas, gdy prowadzona sprawa jest skomplikowana oraz bardzo zawiła. Koszty zastępstwa procesowego są zawsze zasądzane na wniosek strony.

Sprawa o świadczenie pieniężne a koszty zastępstwa procesowego w roku 2020

W poszczególnych sprawach z dziedziny prawa cywilnego oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne kosztów procesu sądowego są zawsze uzależnione od wartości przedmiotu sporu.

Wynoszą one:

 • do 500 zł – 90 zł
 • od 500 do 1500 zł – 270 zł
 • od 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
 • od 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
 • od 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
 • od 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
 • od 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
 • od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów może ulec zmniejszeniu, jeżeli dana rozprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w: postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym lub europejskim postępowaniu nakazowym.

W powyższych sytuacjach minimalne stawki kosztów procesu sądowego wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – 60 zł
 • od 500 zł do 1500 zł – 180 zł
 • od 1500 zł do 5000 zł – 600 zł
 • od 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł
 • od 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł
 • od 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • natomiast powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Prawo rzeczowe a koszty zastępstwa procesowego w 2020 roku

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem koszty zastępstwa procesowego obowiązują także w sprawach dotyczących prawa rzeczowego, czyli takiego które dotyczy przedmiotów ruchomych na przykład: samochodu czy też nieruchomości na przykłada mieszkania.

I tak zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem koszty zastępstwa procesowego wynoszą:

 • w sprawach o rozgraniczenie – 720 zł;
 • w sprawach dotyczących służebności – 480 zł;
 • w sprawach dotyczących naruszenia posiadania – 320 zł;
 • w sprawach związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 • w sprawach uwzględniających wpis w księdze wieczystej albo złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł.

Sprawy z prawa rodzinnego a koszty zastępstwa procesowego w 2020 roku

Koszty zastępstwa procesowego obowiązują także w poszczególnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W tym przypadku są one przede wszystkim uzależnione od rodzaju prowadzonej przez sąd sprawy.

I tak stawki te wynoszą:

 • w sprawach rozwodu lub unieważnienia małżeństwa 720 zł;
 • w sprawach dotyczących stwierdzenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • w sprawach dotyczących przysposobienia – 360 zł
 • w sprawach dotyczących pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia albo przywrócenie władzy rodzicielskiej – 240 zł
 • w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania dziecka czy też rozwiązania przysposobienia – 480 zł
 • w sprawach dotyczących rozstrzygnięć istotnych spraw rodzinnych lub dotyczących zarządzania majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • w sprawach dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami – 720 zł;
 • w sprawach dotyczących alimentów czy też nakazania wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

To nie jedyne koszty zastępstwa procesowego z dziedziny prawa rodzinnego. Ponadto wyróżnia się koszty w sprawach dotyczących podziału majątku. W tym przypadku są one przede wszystkim uzależnione od wartości majątku będącego przedmiotem sporu i są one obliczane według zasad ogólnych. Zazwyczaj bywa tak, że jeśli małżonkowie są zgodni i podział następuje bez większych komplikacji, to wówczas koszty ulegają obniżeniu o połowę.

Prawo spadkowe a koszty zastępstwa procesowego w roku 2020

Koszty zastępstwa procesowego obowiązują także w sprawach dotyczących postępowania spadkowego i prawa spadkowego. Wśród wielu z nich można wymienić sprawy dotyczące: zabezpieczenia spadku, dokonania spisu inwentarza, odrzucenia spadku, ogłoszenia testamentu czy też dotyczące stwierdzenia nabycia spadku.

W wielu tego typu sprawach koszty zastępstwa procesowego są określane zazwyczaj na minimalnym poziomie i wynoszą 120 zł. W sytuacji, gdy przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wówczas wartość kosztów zastępstwa procesowego może wzrosnąć do kwoty 720 zł.

W wielu sprawach dotyczących podziału spadku stawka tych kosztów jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez pełnomocnika. Jeśli pomiędzy poszczególnymi uczestnikami nie dochodzi do otwartego sporu, to wówczas wysokość stawki jest zmniejszana zazwyczaj o połowę.

Prawo pracy a koszty zastępstwa procesowego w 2020 roku

Jak powszechnie wiadomo koszty zastępstwa procesowego obowiązują także w poszczególnych w sprawach z zakresu prawa pracy. W tym przypadku ich wysokość jest zawsze uzależniona w dużej mierze od rodzaju przeprowadzanej sprawy. I tak na przykład w sprawach dotyczących: nawiązania umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy czy też ustalenia przez sąd sposobu ustania stosunku pracy koszty te wynoszą 180 zł.

Z kolei w sprawach dotyczących wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę czy też należnego odszkodowania za wypadek w pracy koszty zastępstwa procesowego wynoszą siedemdziesiąt pięć procent stawki naliczanej od wartości wynagrodzenia lub wartości odszkodowania będącego przedmiotem sporu. W sprawach dotyczących ustalenia wypadku przy pracy połączonego z dochodzeniem o wypłatę odszkodowania lub renty koszty te wynoszą – 240 zł.

Koszty zastępstwa procesowego są także naliczane w sprawach dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących poszkodowanemu pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub nabycia choroby zawodowej . Wówczas to wynoszą one tylko pięćdziesiąt procent stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy sądowej.

Profesjonalne usługi prawne Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Specjalizacje prawnicze z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Powyższe przedstawienie regulacji związanej z kosztami zastępstwa adwokackiego dotyczą kosztów jakie sąd zasądzi na rzecz strony wygrywającej proces a reprezentowanej przez adwokata. Jednakże to, ile jakie faktycznie wynagrodzenie płaci się kancelarii adwokackiej zależy każdorazowo od indywidualnej umowy z adwokatem. Opisana wyżej regulacja pozwala na odzyskanie części lub całości poniesionych na rzecz adwokata wydatków, w zależności od umowy z kancelarią adwokacką i oczywiście tylko pod warunkiem wygrania procesu. Doświadczone i posiadające renomę kancelarie adwokackie co do zasady nie ograniczają się jednak do opisanych wyżej minimalnych kosztów zastępstwa i trzeba się liczyć że ich wynagrodzenie będzie znacznie wyższe.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę