Prawo zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej obsługują całościowo procesy związane z zawarciem umowy w trybie zamówienia publicznego, poczynając od wsparcia w przygotowaniu oferty spełniającej wymogi formalne, sporządzania zapytań dotyczących SIWZ po ewentualne zaskarżenie wyników przetargu. Kancelaria pomaga również w toku wykonywania umowy, w toku której często pojawia się wiele kwestii, które strony nie przewidziały w umowie, co często prowadzi do sporów, czy określone prace były lub nie objęte przedmiotem zamówienia.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się