Prawo własności intelektualnej

W Polsce do zbioru praw własności intelektualnej wlicza się regulacje prawa autorskiego, patentów i znaków towarowych.

Prawo własności intelektualnej daje twórcom (lub osobom, które nabyły uprawnienia) możliwość zakazania innym podmiotem pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.

 

Najważniejszymi źródłami prawnymi regulującymi aspekty prawne własności intelektualnej w Polsce są:

 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa o ochronie baz danych.

Ochrona własności intelektualnej i jej aspekty prawne pozostają kluczowe dla właściwego rozwoju gospodarki. Naszymi Klientami są zarówno autorzy jak i inne podmioty, które mają styczność z utworami w obrocie prawnym.

W obszarze własności intelektualnej działania zespołu obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 1. opracowywanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, obejmujących między innymi przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz kontraktów licencyjnych;
 2. reprezentację Klienta przed sądami wszystkich instancji oraz przed urzędami administracji w sporach dotyczących:
  • interpretacji kontraktu z zakresu prawa autorskiego;
  • złamania warunków umowy licencyjnej;
  • naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, znaków towarowych lub wynalazków;
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczącej naśladownictwa produktów, patentów, wynalazków lub znaków towarowych;
 3. przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z informatyką.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się