Prawo autorskie i prawo prasowe

W zakres prawa cywilnego wchodzą również zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i prawa prasowego, które w obecnej rzeczywistości gospodarczej mają coraz większe znaczenie. Dotyczy to choćby zagadnień związanych z ochroną wizerunku, czy naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację materiału prasowego. Co istotne do portali internetowych stosuje się wprost przepisy prawa prasowego, a tym samym znaczenie tej dziedziny prawa szybko rośnie. Dotyczy to również prawa autorskiego, które dotyczy wszelkiego rodzaju przejawów twórczej aktywności ludzkiej. Z uwagi na fakt, że wszelka twórczość jest coraz wyżej doceniana przez rynek, prawnicy Kancelarii obsługują coraz więcej spraw z tej dziedziny prawa.

Potrzebujesz naszej pomocy?

skontaktuj się