Prawo konsumenckie

Zakres regulacji dotyczących praw konsumentów rozrósł się tak bardzo, że w chwili obecnej mówi się wręcz o odrębnej dziedzinie prawa. Dziedzina ta obejmuje m.in. takie kwestie jak zakup towarów przez konsumenta, warunki rękojmi i gwarancji, lecz przede wszystkim zagadnienia związane z tzw. klauzulami niedozwolonymi. Klauzule te mogą znajdywać się we wszelkiego rodzaju umowach zawieranych z konsumentami. Klauzule takie, z istoty swojej niekorzystne dla konsumentów są nieważne i tym samym nie wiążą konsumenta, mimo iż są zawarte w umowie. Analiza umów pod tym kątem pozwoliła Kancelarii wygrać dla klientów wiele spraw przeciwko dużym korporacjom, wygrywając przy tym znaczne sumy. Przepisy dotyczące prawa konsumenckiego są również niezbędne przy obsłudze podmiotów gospodarczych, gdyż przy tworzeniu umów dla naszych klientów zawsze badamy, by umowa nie zawierała postanowień niedozwolonych. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca byłby narażony na bardzo kosztowne postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się