Prawo handlowe i gospodarcze

Wiodącą działalnością kancelarii Florczak Keller i Wspólnicy jest prawo handlowe i prawo gospodarcze. Łódź jest lokalizacją, gdzie oferujemy doradztwo prawne, pomoc i opiekę prawną. Usługi z zakresu prawa gospodarczego dedykujemy klientom z całej Polski.

Praktyka Kancelarii Adwokackiej obejmuje wszelkie obszary prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym prawo kontraktów, prawo spółek, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, prawo podatkowe i innych. Kancelaria Adwokacka ma również bardzo duże doświadczenie w zakresie prawa pracy oraz prowadzenia sporów sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym również postępowań przed Sądami Administracyjnymi w sprawach związanych z posiadaniem koncesji, zezwoleń i innych zagadnień odnoszących się do różnego typu działalności gospodarczej.

Dobry radca prawny w prawie handlowym i gospodarczym Profesjonalna opieka prawna. Prawo gospodarcze i handlowe z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Obsługujemy wiele podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym doradzając w sprawach dotyczących m.in.:

  • zakładania spółek, przekształcania spółek, likwidacji spółek,
  •  optymalizacji podatkowej funkcjonowania przedsiębiorstw i poszczegól­nych transakcji,
  •  obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  •  bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej doradztwo we wszystkich ob­szarach działania danego przedsiębiorcy,
  •  sporządzanie i analiza umów handlowych, wspomaganie przedsiębiorców w negocjacjach handlowych,
  •  reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspól­ników i walnych zgromadzeń,
  •  reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
  •  reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi w sporach z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku,
  • przygotowywania ofert do przetargu publicznego i wspomagania przedsię­biorców na etapie wykonywania zamówienia publicznego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się