Podział majątku

Nasza Kancelaria Adwokacka to zespół adwokatów i radców świadczących profesjonalną pomoc prawną, gdy konieczny jest podział majątku. Łódź jest siedzibą naszej kancelarii, gdzie obsługujemy klientów lokalnie i z okolic Łodzi, natomiast usługi kierujemy do klientów z całej Polski.

Podział majątku to potoczne określenie kilku instytucji prawnych. To zniesienie współwłasności jednej lub wielu rzeczy. Podział majątku dotyczy sytuacji, gdy wcześniej między współwłaścicielami istniał szczególny stosunek prawny, w ramach którego doszło do majątku wspólnego. Najczęściej dotyczy to majątku wspólnego spółki cywilnej, majątku spadkowego, wspólności majątkowej małżeńskiej. Dlatego ta usługa prawna łączy w sobie prawo rodzinneprawo spadkowe.

Skuteczny adwokat w Łodzi od sprawy podziału majątku

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Adwokackiej Florczak Keller i Wspólnicy mają bardzo duże doświadczenie we wszystkich tego rodzaju sprawach. Należy pamiętać, że podział majątku wyróżnia się pewną specyfiką, gdyż nawet przepisy prawa procesowego wyodrębniają postępowania, które dotyczą wyłącznie tego rodzaju spraw. Jest to związane z tym, że sprawy o podział majątku często dotyczą bardzo różnych rzeczy i praw, a do tego w toku tych postępowań można zgłaszać wiele różnego typu roszczeń, a co więcej, niektóre z tych roszczeń nie zgłoszone w toku postępowania podziałowego, nie mogą być zgłoszone w późniejszym czasie, w innym postępowaniu. Z uwagi na powyższe w tego rodzaju sprawach wymagana jest duża wiedza i doświadczenie, dlatego potrzebny jest dobry adwokat w Łodzi. Podział majątku jest sprawą skomplikowaną, w której najczęściej sąd korzysta z szeregu biegłych sądowych z różnych specjalności.

Dobry adwokat - Łódź - Podział majątku Profesjonalna opieka i pomoc prawna w podziale majątku z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller i Wspólnicy sp.j. ma bardzo duże doświadczenie w wielu, często skomplikowanych postępowaniach działowych, w których przedmiotem podziału były nieruchomości, przedsiębiorstwa, udziały w spółkach prawa handlowego, prawa na dobrach niematerialnych i inne. Wszystkie te sprawy adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii kończyli z sukcesami uzyskując takie elementy wspólnego majątku, na których naszym klientom najbardziej zależało.

W tego typu sprawach istotne jest również doświadczenie w zakresie sposobu egzekucji niektórych rodzajów orzeczeń. Zdarza się bowiem, że zasądzona na rzecz jednego z uczestników postępowania spłata, nie jest wykonywana i konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W sytuacji gdy już wcześniej, w toku procesu, adwokat nie zadbał o zabezpieczenie tego rodzaju roszczenia, egzekucja może być czasem trudna.

Podział majątku a współpraca z zespołem biegłych

Postępowania dotyczące podziału majątku są postępowaniami cywilnymi, jednakże z uwagi na przedmiot dzielonego majątku wymagają interdyscyplinarnej wiedzy prawniczej, ale również poza prawnej, w szczególności w zakresie umiejętności oceny opinii biegłych rzeczoznawców. Ważne jest również, by kancelaria adwokacka współpracowała z zespołem biegłych, by w razie potrzeby adwokat mógł skorzystać z pomocy osób posiadających wiedzę specjalistyczną.

Postępowania podziałowe zazwyczaj dotyczą majątku o znacznej wartości, choćby z tego powodu należy dołożyć dużej staranności w wyborze dobrego adwokata, gdyż brak doświadczenia w tego rodzaju sprawach może prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć sądu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się