Usługi prawnicze – specjalizacje

Kancelaria Adwokacka Floraczak Keller i Wspólnicy proponuje profesjonalne usługi prawnicze. Łódź to główna siedziba naszej Kancelarii, jednak nasze specjalizacje prawnicze dedykujemy dla klientów z całej Polski. Dzięki doskonałej znajomości  prawno – rynkowych zależności, wpływu regulacji prawnych na byt przedsiębiorcy oraz specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej potrafimy opracować najlepsze rozwiązania w odniesieniu do wszystkich problemów prawnych, które choćby potencjalnie mogą zdeterminować sytuację prawno – finansową przedsiębiorcy.

Profesjonalne usługi prawne Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Specjalizacje prawnicze z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Od wielu lat oferujemy skuteczną pomoc prawną, nasze usługi prawne świadczymy zarówno przedsiębiorcom z Polski jak i zagranicy. Obsługa prawna naszych Klientów skupia się na pomocy przy wszelkich aspektach prowadzenia biznesu,  włączając kwestie podatkowe, karno-skarbowe  jak również kompleksową obsługę transakcji rynku nieruchomości. Od naszego radcy prawnego uzyskasz profesjonalną obsługę prawną z szerokiego zakresu prawa. Pomagamy praktycznie w każdej dziedzinie prawa.

Specjalizacje prawnicze – obszary praktyki kancelarii

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz spółek kapitałowych, jak również innych podmiotów działających w obrocie gospodarczym.

dowiedz się więcej

Jedną z głównych dziedzin prawa w jakim specjalizują się prawnicy Kancelarii Adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo budowlane.

dowiedz się więcej

Proponujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań podatkowych i karno – skarbowych oraz reprezentację interesów Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

dowiedz się więcej

Prawo cywilne to dziedzina prawa obejmująca bardzo szeroki zakres spraw z jakimi na co dzień spotyka się każda osoba.

dowiedz się więcej

Pomagamy w najefektywniejszym  egzekwowaniu należności w toku postępowania egzekucyjnego. Egzekucja w Polsce to długi i kosztowny proces – powszechna jest opinia o jego niewydolności i skomplikowaniu.

dowiedz się więcej

W Polsce do zbioru praw własności intelektualnej wlicza się regulacje  prawa autorskiego, patentów i znaków towarowych.

dowiedz się więcej

Jedną z najważniejszych specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Florczak Keller jest prawo karne w Łodzi.

dowiedz się więcej

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller i Wspólnicy sp.j. ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o prawo administracyjne.

dowiedz się więcej

Prawnicy Kancelarii udzielą dalszych wyjaśnień i poprowadzą sprawę, poczynając od analizy umowy kredytowej, a kończąc na wygranym procesie z bankiem.

dowiedz się więcej

Kancelaria Adwokacka zajmuje się pomocą w uzyskaniu najwyższych odszkodowań dla osób, które doznały szkody w wyniku różnego typu zdarzeń.

dowiedz się więcej

Jesteśmy skuteczni!
Zawsze zwyciężamy

Specjalizacje zespołu obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 • bieżąca obsługa prawna i podatkowa oraz doradztwo gospodarcze;
 • sprawy cywilne oraz gospodarcze obejmujące także opracowywanie kontraktów, opiniowanie umów, korygowanie umów, udział w naradach, przeprowadzanie negocjacji przedsądowych z partnerami handlowymi a także prowadzenie postępowań przed sądami oraz urzędami;
 • sprawy administracyjne, w szczególności z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego obejmujące także opracowywanie odwołań i zażaleń, występowanie ze skargami przed sądami administracyjnymi jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sprawy podatkowe w zakresie doradztwa bieżącego oraz nadzoru i prowadzenia postępowań przed organami skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi;
 • prawo pracy, obejmujące bieżące doradztwo jak i zastępstwo procesowe w toku spraw sądowych;
 • sprawy korporacyjne obejmujące kwestie sporządzania umów spółek, wszelkie aspekty rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym a także w szczególności obsługę spółek osobowych i kapitałowych, polegającą na bieżącym doradztwie co do zagadnień prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez te podmioty oraz obsłudze prawnej zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz przygotowywanie projektów uchwał, przygotowywanie projektów zgromadzeń, opiniowanie i opracowywanie dokumentacji wewnętrznej spółek we wszelkich aspektach wymaganych przez kodeks spółek handlowych;
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, wspólnikami a zarządem, akcjonariuszami oraz w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • łączenie, podział, przekształcanie, i likwidacja spółek;
 • skuteczna windykacja należności oraz sądowe postępowania egzekucyjne;
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji podmiotu także w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS;
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) podmiotów prawnych;
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i optymalizacji podatkowej w konkretnym przypadku potrzeb.