Prawo podatkowe

Proponujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań podatkowych i karno – skarbowych oraz reprezentację interesów Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 w odniesieniu do:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatków VAT oraz podatków od czynności cywilnoprawnych;
  • podatku od nieruchomości oraz
  • międzynarodowego prawa podatkowego.

Oferujemy pomoc i  doradztwo w aspekcie podatkowym przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasza obsługa ma na celu uniknięcie problemów, które pojawiają się w trakcie codziennej działalności gospodarczej klienta. W zakresie zastosowania  najkorzystniejszych rozwiązań  podatkowych  oferujemy propozycje  ograniczające  ryzyko  podatkowe.

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw przed organami kontroli skarbowej doradzamy na każdym etapie postępowania.  Nasza  pomoc służy wyeliminowaniu lub ograniczeniu zagrożenia uzyskania niekorzystnej dla podatnika decyzji.

Oferujemy także sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,  odwołań od decyzji wymiarowych. Przygotowujemy optymalną argumentację w ramach skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych

Obsługujemy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach dotyczących podatków.

Przed wszystkim pomagamy skutecznie znaleźć najlepsze rozwiązania podatkowe podmiotom gospodarczym działającym na rynku krajowym i międzynarodowym.

Potrzebujesz naszej pomocy?

skontaktuj się