Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka Florczak-Keller i Wspólnicy specjalizuje się w szeroko rozumianym dziale, jakim jest prawo spadkowe. Łódź to główna siedziba naszej kancelarii, natomiast nasze usługi prawnicze i kierujemy do klientów z całej Polski. Dziedzina ta obejmuje szereg postępowań prawnych poczynając od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, poprzez dział spadku, zabezpieczenie spadku, czy postępowania dotyczące odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Prawo spadkowe i sprawy spadkowe to także kwestie związane z następstwem prawnym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, czy to w formie spółki prawa handlowego, spółki cywilnej, czy jako działalności prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną. W tym zakresie pojawiają się również zagadnienia związane z następstwem prawnym po stronie pracodawcy, ewentualnie świadczenia związane z śmiercią pracownika.

Dobry adwokat - Łódź - Prawo spadkowe Profesjonalna opieka i pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Prawo spadkowe dotyczy zagadnień z różnych dziedzin prawa

Prawo spadkowe, choć uregulowane w głównej mierze w przepisach Kodeksu cywilnego, dotyczy zagadnień z wielu różnych dziedzin prawa. Sprawy spadkowe wiążą się bowiem z przepisami prawa podatkowego, które również mają tu ogromne znaczenie, gdyż w wielu sprawach nieprawidłowe zachowanie się spadkobiercy, może prowadzić do niekorzystnych skutków prawnopodatkowych. Często wystarczy kilka nieskomplikowanych czynności, by uniknąć jakiegokolwiek obciążenia podatkowego związanego z spadkobraniem, jednakże trzeba o nich wiedzieć i dopilnować by wszystko było zrobione prawidłowo i w odpowiednim czasie.

Z tych względów tak ważne jest, by w sprawach spadkowych korzystać z usług Kancelarii Adwokackiej zajmującej się nie tylko wąsko rozumianymi zagadnieniami prawa spadkowego, lecz takiej, w której adwokaci i radcowie prawni mają wiedzę i doświadczenie, by zaistniałe zdarzenie ująć w szerszej perspektywie prawnej i znaleźć odpowiedzi na wszystkie pojawiające się problemy i zagadnienia dotyczące prawa spadkowego.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest jednym z głównych i najczęstszych postępowań jakie są związane z spadkobraniem. Postępowanie to ma na celu uzyskanie sądowego poświadczenia faktu dziedziczenia po zmarłym. W postanowieniu kończącym to postępowanie sąd określa, kto i w jakich udziałach dziedziczy po zmarłym. Od kilkunastu lat takie postępowanie można, w określonych sytuacjach, pominąć i dokonać podobnej czynności przed notariuszem, który sporządza tzw. akt poświadczenia dziedziczenia. Nasza Kancelaria Prawna w Łodzi współpracuje z kilkoma notariuszami, którzy dokonają takiej czynności w sposób szybki, sprawny i rzetelny. Sprawy spadkowe traktujemy priorytetowo. Nasza Kancelaria Adwokacka współpracuje również z kancelariami notarialnymi w innych miastach, w szczególności w Warszawie, Kielcach, Poznaniu.

Akt poświadczenia dziedziczenia dotyczy tylko prostych przypadków i sytuacji, gdy nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do osób dziedziczących po zmarłym. Notariusz może dokonać poświadczenia dziedziczenia, gdy otwarcie spadku nastąpiło po wejściu w życie nowelizacji prawa, która wprowadziła taką możliwość, tj. po dniu 2 października 2008 roku. W wielu przypadkach, z którymi styka się nasza Kancelaria, sprawy spadkowe sięgają okresu wcześniejszego. Wynika to wielokrotnie z faktu, że sprawy spadkowe nie były załatwiane przez pokolenia i nie rzadko zdarza się, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego sięgającego okresu międzywojennego, a nawet wcześniej, tj. okresu sprzed Pierwszej Wojny Światowej.

W takich sprawach problemem jest nie tylko ustalenie aktualnie żyjących spadkobierców, którzy muszą brać udział w toku tych postępowań, ale również ustalenie prawa materialnego jakie ma zastosowanie dla poszczególnych postępowań spadkowych. Przy stwierdzeniu nabycia spadku stosuje się bowiem prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy.

By przeprowadzić skutecznie i względnie szybko tego rodzaju postępowanie konieczne jest nie tylko przeprowadzenie wręcz czynności detektywistycznych, ale prócz wiedzy prawnej konieczny jest odpowiedni zasób wiedzy historycznej.

Prawo spadkowe a testament

Adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii Adwokackiej przeprowadzili wiele skomplikowanych postępowań i posiadają nie tylko potrzebną w tym zakresie wiedzę, ale nadto doświadczenie pozwalające uniknąć błędów, które mogą okazać się kosztowne, bądź uwikłać sprawę w nierozwiązywalną gmatwaninę postępowań, które będą zawieszane z przyczyn proceduralnych i nie będą mogły być skończone.

W toku sprawy dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku, pojawić się mogą problemy związane z ustaleniem czy spadkobiercy powołani są na podstawie ustawy, czy na podstawie testamentu.

Problem polega na tym, że przepisy dotyczące formy sporządzania testamentu, pozwalają w niektórych sytuacjach przyjąć, że spadkodawca pozostawił testament, choć nie w wersji pisemnej – tzw. testament ustny.

W innych natomiast sytuacjach mimo pozostawienia testamentu pisemnego, czy nawet zawartego w formie aktu notarialnego, istnieją podstawy do podważenia jego ważności. W takich sprawach mamy do czynienia z skomplikowanym postępowaniem dowodowym, obejmującym często opinie biegłych lekarzy różnych specjalności. W dodatku w sprawach, gdzie spadkodawca pozostawił testament, zdarza się, że dochodzi również do wydziedziczenia jednego bądź kilku spadkobierców ustawowych.

Wydziedziczenie a prawo spadkowe

Wydziedziczenie jest instytucją, która nie tylko powoduje, że spadkodawca wskazuje inne osoby spoza kręgu spadkobierców ustawowych, bądź tylko niektóre z tych osób, ale nadto tych pominiętych w testamencie spadkobierców ustawowych pozbawia prawa do zachowku. Ustawodawca przewidział bowiem dla osób najbliższych spadkodawcy, obligatoryjny udział w majątku spadkowym, choćby spadkodawca nie wymienił tych osób w testamencie.

Ów minimalny udział to zachowek, który stanowi pewną część tego, co spadkobierca uzyskałby, gdyby był powołany do spadku na podstawie ustawy. Pozbawienie tej części dziedziczenia możliwe jest wyłącznie poprzez wydziedziczenie, które jest skuteczne tylko w razie wystąpienia enumeratywnie wymienionych w ustawie przyczyn leżących po stronie spadkobiercy.

Są to zawsze zachowania spadkobiercy, które oceniane są jednoznacznie jako moralnie naganne. Z uwagi na bardzo skomplikowany charakter relacji rodzinnych, niezwykle skomplikowane są tym samym sprawy, w których sąd musi ocenić, czy przyczyny wydziedziczenia istniały w rzeczywistości.

Dobry adwokat a prawo spadkowe

W sprawach tych rola dobrego adwokata jest nie do przecenienia, gdyż konieczne jest zaprezentowanie sądowi szeregu dowodów, które mają ostatecznie przekonać sąd, jaka była rzeczywistość, co jest jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed stroną procesu, praktycznie w każdym postępowaniu sądowym, ale w sprawach dotyczących wydziedziczenia w szczególności.

Potrzebujesz dobrego i skutecznego adwokata? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Dzięki doświadczeniu adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii Adwokackiej w powyższych sprawach, możemy lepiej i skuteczniej doradzać na etapie podejmowania decyzji w zakresie rozdysponowania majątkiem po śmierci. Żeby skutecznie doradzać co do rodzaju czynności i rozporządzeń w zakresie spadku, należy bowiem mieć nie tylko wiedzę teoretyczną w zakresie prawa spadkowego, lecz konieczna jest wiedza praktyczna, pozwalająca ocenić skuteczność poszczególnych zapisów.

Należy bowiem zdać sobie sprawę, że zapisanie czegoś, czy to w testamencie czy w jakiejkolwiek umowie nie oznacza, że wszystkie te zapisy będą skuteczne, lub wywrą wyłącznie takie skutki jakie wydają się w sposób jasny wynikać z ich treści. Często jest bowiem tak, że nawet najładniej brzmiący akt prawny, jest bądź całkowicie nieskuteczny, bądź wywiera skutki niezamierzone przez dokonującego daną czynność prawną.

By się ustrzec przed taką ewentualnością, konieczne jest szukanie porady prawnej u adwokata, który nie tylko posiada dużą wiedzę prawną, ale również cechuje się doświadczeniem w danej dziedzinie i tym samym wie, jak poszczególne elementy planowanej czynności prawnej funkcjonują w sądzie.

Prawo spadkowe a długi spadkowe

Opisane powyższej zagadnienia dotyczą wyłącznie jednego i wcale nie najtrudniejszego postępowania związanego z prawem spadkowym. Jak wskazano na początku, prawo spadkowe obejmuje wiele innych zagadnień. Jedną z kluczowych kwestii, jest odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Wbrew temu co się powszechnie wydaje, odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy jest czymś odrębnym od majątku spadkowego.

Regulują to przepisy dotyczące prawa spadkowego, choć nie tylko te w Kodeksie cywilnym, jednak w świetle przepisów tego prawa majątek spadkowy jest czymś odrębnym od długów spadkodawcy.

Kwestii tej dotyka instytucja przyjęcia spadku, która daje spadkobiercom trzy możliwości:

  • przyjęcie spadku wprost
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie spadku.

Takie oświadczenie należy złożyć w przewidzianym w prawie terminie, a termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że nie podlega przywróceniu. Przy podjęciu decyzji co do tego, w jaki sposób spadek przyjąć czy odrzucić długi spadkowe, konieczne jest w wielu przypadkach zasięgnięcie szczegółowej opinii adwokata.

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe?

W praktyce naszej Kancelarii Prawnej wielokrotnie zdarzało się, że korzystający z porady prawnej chciał jedynie upewnić się co do swojej decyzji, a po szczegółowej analizie prawnej jego sytuacji okazywało się, że decyzja ta była błędna i dzięki pomocy naszych prawników klient bądź uniknął odpowiedzialności za długi spadkowe, bądź uzyskał majątek spadkowy nie ponosząc wcale wielkich kosztów związanych z takimi długami.

Przy podjęciu takiej decyzji, trzeba jednak wiedzy i doświadczenia znacznie wykraczającego poza prawo spadkowe, gdyż konieczne jest przeanalizowanie różnych stosunków prawnych, wierzytelności i długów, możliwości ich egzekucji i wiele innych kwestii, o których prawnicy bez doświadczenia sądowego czy egzekucyjnego nie mogą wiedzieć w pełnym zakresie.

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą każdej kolejnej sprawy związanej z prawem spadkowym, a spraw jest tak wiele jak wiele jest różnych stanów faktycznych. Rzeczywistość jest niezmiernie bogata, a zmiany zarówno gospodarcze jak i społeczne mają również swój refleks w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Pojawiają się bowiem coraz to bardziej skomplikowane stany faktyczne, bądź klienci potrzebują coraz to bardziej zróżnicowanych rozwiązań, by dopasować je pod swoje potrzeby. Tylko prawnicy z pasją i kreatywnym podejściem są w stanie sprostać wszystkim tym wymaganiom.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się