Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz spółek kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na w obrocie gospodarczym.

W ramach obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferujemy w szczególności:

 1. pomoc w utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego począwszy od doradztwa przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej przy uwzględnieniu aspektów prawnych i podatkowych w kontekście celów i biznesowych założeń klienta. Prawnicy Kancelarii jako praktycy obserwujący mechanizmy rynkowe, świadczą doradztwo w tym przedmiocie jakie konsekwencje niesie za sobą wybór określonej formy prawnej prowadzenia działalności w zależności od skali działania Klienta, jego możliwości, perspektyw i priorytetów.Tytułem przykładu jedynie można wskazać, że od obranej formy działalności gospodarczej zależy wiele w aspekcie swobody działania firmy, jej ewentualnej kontroli i zakresu monitoringu firmy, uzyskania założonego efektu gospodarczego przy jak najefektywniejszym zminimalizowaniu formalizmu urzędniczego i przede wszystkim zróżnicowane obciążenie podatkowe wynikające z odmiennego opodatkowania różnych form działalności w obrocie gospodarczym.
 2. stalą obsługę prawną podmiotów korporacyjnych – proponujemy pomoc oraz bieżące doradztwo w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
 3. profesjonalne zastępstwo klientów w toku procedowania przed:
  • sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
  • urzędami podatkowymi,
  • sądami arbitrażowymi;
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Sądem Najwyższym.
 4. pomoc prawną przy procesie przekształcenia już istniejącego podmiotu poprzez kompleksową obsługę prawną procesów podziałów, połączeń oraz innych typów przekształceń podmiotów gospodarczych, także w aspekcie optymalizacji podatkowej.
 5. doradztwo oraz pośrednictwo w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Jeżeli powierzone nam projekty odnoszą się do rynku kapitałowego, wysoki poziom usług zapewnia dodatkowo współpraca prawników Kancelarii z grupą specjalistów na płaszczyźnie bankowości, podatków, finansów oraz investor relations, co pozwala na wyeliminowanie wszelkich potencjalnych ryzyk dla projektu jak również gwarantuje Klientowi kompleksową obsługę od etapu idei aż do finału przedsięwziecia.

Potrzebujesz naszej pomocy?

skontaktuj się