Obsługa prawna spółek

Kancelaria obsługuje wszelkie kwestie związane z powstaniem i istnieniem spółki, poczynając od jej założenia po dalsze jej funkcjonowanie. Zapewniamy sporządzanie umów lub aktów założycielskich spółek, reprezentację w postepowaniach przed KRS, udział w zgromadzeniach wspólników, pomoc w rozwiązywaniu sporów między wspólnikami. Kancelaria obsługuje również przekształcenia spółek, podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki, zmiany wspólników i wiele innych zdarzeń dotyczących podmiotów prawa gospodarczego.

Kancelaria wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stworzyła ofertę zakupu funkcjonującej prawnie spółki. Kupując spółkę możesz na drugi dzień zacząć prowadzenie działalności, posiadasz już nr NIP i REGON. Kancelaria załatwi wszelkie formalności, również zmianę umowy spółki, siedziby, nazwy, postępowanie rejestrowe w KRS. Jest to najszybszy i najprostszy sposób rozpoczęcia działalności. Do tego pełna obsługa prawna w początkowej fazie Spółki.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się