Prawo budowlane

Jedną z głównych dziedzin prawa w jakim specjalizują się prawnicy Kancelarii Adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo budowlane. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii mają bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa przy inwestycjach budowlanych na każdym ich etapie, poczynając od postępowań administracyjnych związanych z warunkami zabudowy, analizą oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwoleniem na budowę, jak również wspomaganie inwestora w dalszym procesie projektowym jak i wykonawczym. Pomoc prawna dotyczy w szczególności wsparcia w zakresie negocjacji jak i sporządzanie umów w trakcie procesu budowlanego, czyli z architektem, wykonawcą, oraz bieżący nadzór nad wykonywaniem tych umów. Kancelaria pomaga również w postępowaniach administracyjnych dotyczących samowoli budowlanej, jej legalizacji i innych postępowaniach związanych z użytkowaniem budowli.

Potrzebujesz naszej pomocy?

skontaktuj się