Odszkodowania za błędy medyczne

Szkody związane z błędami medycznymi często mają bardzo duże rozmiary, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do śmierci pacjenta. We wszystkich tych sytuacjach możliwym jest domaganie się odszkodowania, czy to przez osobę bezpośrednio dotkniętą zdarzeniem, czy osoby najbliższe zmarłego pacjenta.

W sprawach tego typu nie zawsze konieczne jest wykazanie konkretnego błędu czy zaniechania lekarza lub personelu medycznego. Czasem wystarczające są braki w dokumentacji medycznej by móc dochodzić odszkodowania. Najczęściej jest to brak dowodu na to, że pacjent został prawidłowo poinformowany o ewentualnych negatywnych skutkach zabiegu medycznego. W takiej sytuacji, choćby lekarz czy personel medyczny nie popełnili żadnego błędu czy zaniechania i tak placówka medyczna jest odpowiedzialna za wszelkie negatywne skutki zabiegu. Brak prawidłowej informacji wyłącza bowiem świadomą zgodę pacjenta na zabieg a to skutkuje tym, że za wszelkie negatywne skutki zabiegu odpowiedzialność ponosi placówka medyczna.

Kancelaria Adwokacka prowadziła wiele tego rodzaju spraw i zawsze odnosiła sukces.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się