Prawo nieruchomości

Zagadnienia prawne związane z rynkiem nieruchomości dotyczą szeregu dziedzin prawa, poczynając od prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ale także prawa cywilnego, podatkowego, lokalowego i innych. Kancelaria Adwokacka obsługuje klientów powiązanych z rynkiem nieruchomości, tj. firmy deweloperskie, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomościami, przedsiębiorstwa budowlane. Dzięki obsłudze wielu podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości, prawnicy Kancelarii Adwokackiej mają ogromne doświadczenie we wszystkich dziedzinach prawa związanych z tym zagadnieniem. Dzięki temu adwokaci i radcowie prawni Kancelarii mogą dostarczyć klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym.

Nieruchomości są w świetle prawa, w stosunku do innych rzeczy ruchomych, traktowane szczególnie. Prawo cywilne, podatkowe jak i administracyjne zawiera szereg specyficznych instytucji prawnych dotyczących wyłącznie nieruchomości. Z tego powodu tak istotne jest, by korzystać z specjalistów w tej właśnie dziedzinie. Każda odpowiedź na wydawałoby się proste pytanie związane z nieruchomością, winna być poddana analizie w kontekście różnych zarówno instytucji jak i dziedzin prawa. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii specjalizują się w tych zagadnieniach od wielu lat i dzięki temu dostarczają klientom najlepsze rozwiązania prawna.

Problematyka prawna dotycząca nieruchomości pojawia się bardzo często w kontekście współwłasności, która może być wynikiem dziedziczenia, rozwodu i podziału majątku przez byłych małżonków, funkcjonowania spółki cywilnej i jej likwidacji. Problemy jakie są związane z tym zagadnieniem, to przede wszystkim zarządzanie wspólną nieruchomością, w tym ponoszenie kosztów na utrzymanie nieruchomości lub jej ulepszanie, jak i czerpanie korzyści z najmu lub dzierżawy, a także kwestie związane ze zniesieniem współwłasności. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w powyższych sprawach i zapewnia pełną ochronę klientów, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych jak również w toku prowadzenia negocjacji ze współwłaścicielami.

Obrotu nieruchomościami również wymaga znajomości kilku dziedzin prawa, w tym: prawo cywilne, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo podatkowe, prawo geodezyjne, prawo dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tylko prawnik posiadający pełen zakres tej wiedzy może prawidłowo doradzać przy skomplikowanych transakcjach. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej od dawna specjalizują się w tej dziedzinie prawa, m.in. prowadzą wykłady dla pośredników nieruchomości oraz zarządców nieruchomościami. Kancelaria Adwokacka sporządziła wiele audytów (due diligence) nieruchomości dla inwestorów, zamierzających wybudować osiedle mieszkalne, biurowiec czy centrum handlowe.

Nieruchomości to także prawo lokalowe, które swym zakresem obejmuje zagadnienia powstawania odrębnej własności lokali, obowiązki właścicieli lokali, uprawnienia najemców, eksmisję itd. Powyższe zagadnienia mają istotne znaczenie m.in. dla inwestorów zamierzających nabyć kamienicę z lokatorami. W takiej sytuacji Kancelaria Adwokacka pomaga przeprowadzić inwestora przez wszystkie konieczne procedury dla uzyskania zamierzonego przez klienta celu.

Wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych wiąże się z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej. Kancelaria Adwokacka obsługuje kilkanaście wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców wspólnotami mieszkaniowymi, zapewniając bezpieczeństwo prawne we wszystkich przejawach działalności wspólnoty, poczynając od obsługi zebrań po zawieranie i nadzorowanie umów dotyczących np. robót budowlanych. Dla wspólnot mieszkaniowych prowadzimy również skuteczną windykację ich należności.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się