13 lipca 2022

Kontrola skarbowa i jej zagrożenia – świadomość podatnika

adw. Kamil Keller, adw. Katarzyna Florczak-Keller

Wszyscy, którzy inwestują Polsce powinni mieć świadomość, że niuanse polskiego prawa, niezrozumiałe i skomplikowane regulacje podatkowe, znaczenie szczegółów podpisywanych kontraktów, bez doradztwa oraz bieżącej pomocy fachowca, bez analizy podatkowej, mogą przekreślić sens nabycia lub inwestycji lub stać się początkiem długiej, kosztownej i stresującej batalii z urzędami skarbowymi.

Niewiedza “podatnika” może okazać się kosztowna

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller kompleksowo zajmuje się ważnymi dla inwestora sprawami prawnymi, także w toku postępowania kontrolnego i podatkowego, zarówno podmiotów zagranicznych i polskich.  Uczestnik obrotu jakim jest inwestor nie wie jak korzystać ze swoich uprawnień od początku inwestycji, a co za tym idzie nie potrafi nawet zidentyfikować nadchodzących zagrożeń, szczególnie w zakresie prawidłowości podatkowo – prawnych i karno – podatkowych.

Potrzebujesz dobrego adwokata od prawa podatkowego? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Prawo podatkowe z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Jakie są prawa podatnika w zakresie postępowania podatkowego?

Prawa podatnika w trakcie postępowania podatkowego nie zostały skodyfikowane, wynikają przede wszystkim z zasad zawartych w Ordynacji podatkowej – to znaczy specjalistycznej i skomplikowanej ustawie.

Ordynacja podatkowa w art. 120 potwierdza, iż organy podatkowe z założenia winny działać na podstawie przepisów prawa. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Organy skarbowe wiedzą w jaki sposób uzyskiwać założone cele przez siebie fiskalne cele przy wykorzystaniu paragrafów zawiłych ustaw.

W przeciwieństwie do urzędników skarbowych, podatnik nie wie natomiast jak korzystać ze swoich uprawnień, i jakie mogą być konsekwencje jego niefachowej współpracy z urzędami.

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller specjalizuje się w ochronie praw przedsiębiorcy. Podatnik przedsiębiorca nie potrafi nawet zidentyfikować nadchodzących zagrożeń. Prawnicy Kancelarii adwokackiej w przeciwieństwie do księgowych znają także przepisy karno – skarbowe, a nie tylko wyrwane z kontekstu regulacje podatkowe. Czasem jedna nieprawidłowość, zła decyzja księgowa oznacza w sensie prawnym poważny kłopot, niezgodność z prawem.

Zamiary wszczęcia kontroli przez Urząd skarbowy

Urząd skarbowy, o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, informuje poprzez doręczenie przedsiębiorcy zawiadomienia, ale i to nie zawsze się dzieje. Urzędy nie zawsze informują o swoich zamierzeniach, ponieważ po pierwsze ustawa zna liczne wyjątki od obowiązku informowania, po wtóre z istoty swojego ustawowego celu, urząd podatkowy chce uzyskać jak największy podatek.

Interesy na linii urzędnik – przedsiębiorca są zatem sprzeczne. Urzędy najpierw proszą o „formalne i nieistotne wyjaśnienia” a potem zaczynają działać przeciwko podatnikowi. Zdezorientowany podatnik, nawet na sugerujące i dla siebie niekorzystne pytania, przytaknie nie rozumiejąc konsekwencji. Zasada jest taka, że kontrola podatkowa może zacząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia. Urząd skarbowy nie ma jednak obowiązku podać konkretnej daty rozpoczęcia kontroli podatkowej w zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia.

Czy kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia?

Tak. Zdarza się bardzo często, że kontrola skarbowa zostaje przeprowadzona bez żadnego wcześniejszego zawiadomienia, po tym jak urzędnik poprosi podatnika o „stawiennictwo i wyjaśnienie kilku „nieistotnych kwestii”. Formalnie są to sytuacje kiedy np.:

  1. Kontrola może się przyczynić do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
  2. Przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania lub adresu firmy bądź w sytuacji, kiedy dostarczane – pod wskazane adresy – zawiadomienia były nieskuteczne lub utrudnione.
  3. Istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia zdrowia bądź życia.
  4. Kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub przepisów prawa Unii Europejskiej.
  5. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnych przepisów.

Ja widać powyżej, już samo enigmatyczne przykładowe sformułowanie, że „kontrola może się przyczynić do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia” jest pojęciem, które może stanowić pretekst dający możliwość wszczęcia kontroli skarbowej bez uprzedzenia de facto w każdej sytuacji kiedy urzędnik tak stwierdzi.

Wystarczy bowiem hipoteza, że być może kontrola przyczyni się cyt. do „przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia” i już jest legitymacja dla działania bez uprzedzenia. Niewątpliwie uważny czytelnik wychwyci, że w/w może stanowić przyczynę każdej kontroli ponieważ hipotetycznie każda z nich być może zapobiegnie popełnieniu wykroczenia skarbowego. Jest to nieweryfikowalne, a ustawa obiektywnych kryteriów jak widać nie wymaga.

Profesjonalne doradztwo podatkowe – Łódź i okolice. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller i Wspólnicy pomaga przeciwdziałać wykorzystywaniu nieprecyzyjnych regulacji przeciwko interesom przedsiębiorcy – podatnika.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę