9 lutego 2024

Przedawnienie roszczeń banków wobec konsumenta frankowicza

adw. Katarzyna Florczak-Keller

W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak poprawnie liczyć termin przedawnienia roszczeń banku wobec konsumenta? Dowiesz się także, jaki jest najnowszy wyrok TSUE na rzecz frankowiczów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o przedawnieniu roszczeń frankowych

W dacie 14 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie, w którym wypowiedział się w kwestii przedawnienia roszczeń frankowych (sygnatura  C-28/22). Wyrok jest bardzo korzystny dla konsumentów, frankowiczów. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń banku nie może rozpocząć biegu, jak chciały tego banki, dopiero od momentu stwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna.

Frankowiczu, pomożemy odzyskać Twoje pieniądze! Przekonaj się, że warto iść do sądu i walczyć z bankiem. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Pomoc frankowiczom

Jak liczyć termin przedawnienia roszczeń banku wobec konsumenta frankowicza?

W wydanym orzeczeniu TSUE sędziowie zajęli m.in. stanowisko w newralgicznej kwestii przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorców. Dotychczas kwestia ta budziła wątpliwości w środowisku prawniczym, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kwoty wypłaconego kapitału w związku z unieważnieniem umowy kredytu frankowego.

W wydanym aktualnie orzeczeniu TSUE, Trybunał uznał, że termin przedawnienia roszczeń banków nie może zacząć biegu później niż termin przedawnienia roszczeń konsumentów. Terminy przedawnienia roszczeń banku i kredytobiorcy powinny być symetryczne.

Banki dotychczas wskazywały, że termin przedawnienia ich roszczeń zaczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu lub też z chwilą złożenia przez konsumenta oświadczenia w sądzie o skutkach nieważności umowy.

Sądy w Polsce stosowały taką interpretację.

Sądy w Polsce a wyrok TSUE na temat przedawnienia roszczeń frankowych

Wydany wyrok TSUE obala zasadność tego stanowiska. Argumentacja, jaką prezentują banki prowadziłaby bowiem do sytuacji, w której roszczenie konsumenta wobec banku może przedawnić się wcześniej niż rozpocznie bieg termin przedawnienia roszczeń banku co oczywiście nie znajduje uzasadnienia, a co zachęcało w praktyce banki do przedłużania procesów sądowych z udziałem konsumenta.

W konsekwencji najnowszego wyroku TSUE na rzecz frankowiczów: wysoce prawdopodobna jest sytuacja, że kredytobiorca w ogóle nie będzie musiał nic płacić bankowi a sam otrzyma zwrot każdej sumy którą zapłacił bankowi wraz z odsetkami na mocy nieważnej umowy kredytowej.

Za datę początkową, od której mamy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału TSUE uznał datę, w której kredytobiorca wezwał bank do zapłaty np. złożył reklamację, w której konsument frankowy wskazał, że zawarta przez niego umowa kredytu jest nieważna. W innych przypadkach termin przedawnienia może być także liczony od doręczenia bankowi odpisu pozwu złożonego przez kredytobiorcę.

Dzięki interpretacji i wykładni prawa zdziałanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy może dojść do tego, że w niektórych przypadkach kredytobiorca nie będzie musiał zwrócić nawet udostępnionego mu kapitału kredytu.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę