4 września 2020

Mecenas – kto to jest i czym się zajmuje?

adw. Kamil Keller

Dla osób nie wiedzących, czym są usługi prawnicze nawet podstawowa terminologia może być niezrozumiała. Z tego względu powstał poniższy wpis, kto to jest mecenas oraz przybliżenie zakresu obowiązków zawodów prawniczych i różnic pomiędzy adwokatem i radcą prawnym.

Kim jest mecenas?

W pierwszej kolejności należy sobie uświadomić, że określenie mecenas jest jedynie terminem grzecznościowym. Odnosi się on do wszystkich osób, które mają uprawnienia do występowania przed sądem w imieniu innej osoby.

W praktyce oznacza to, że mecenasem nazwać można zarówno radcę prawnego, jak i adwokata. Uważa się również, że terminem tym określać można magistrów prawa, choć to praktykuje się rzadziej. Osoba, która ukończyła studia prawnicze, ale nie ukończyła żadnej z aplikacji korporacyjnej, zazwyczaj nazywana jest po prostu prawnikiem.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku sądów administracyjnych także doradca podatkowy może występować jako zawodowy pełnomocnik strony w postępowaniu. Z tego względu nazwanie doradcy podatkowego mecenasem nie jest bezzasadne! Sam termin mecenas rozpowszechnił się w Polsce dopiero w XIX wieku, aczkolwiek samych początków tego określenia należy poszukiwać w XVI stuleciu.

Potrzebny dobry mecenas w Łodzi? Profesjonalna opieka i pomoc prawna z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Radca prawny i adwokat

Biorąc pod uwagę, że mecenasem określa się adwokatów i radców prawnych to, aby w pełni zrozumieć znaczenie tego zwrotu grzecznościowego, konieczne jest przybliżenie zakresu obowiązków tych dwóch zawodów prawnych. Warto jednak podkreślić, że ze względu na zwiększający się zakres uprawnień radców prawnych w ostatniej dekadzie różnice pomiędzy nimi, a adwokatami stają się coraz mniejsze.

Z punktu widzenia zwykłej, poszukującej pomocy osoby fizycznej różnica jest bez znaczenia i sprowadza się jedynie do kwestii formalnych. Doskonale obrazuje to zakres obowiązków w ramach obydwu zawodów.

Zgodnie z aktualnym prawodawstwem zarówno adwokat, jak i radca prawny zajmują się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie:

  • porady prawne online i konsultacje prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów aktów prawnych,
  • występowanie przed sądami oraz urzędami.

Jakie różnice między adwokatem i radcą prawnym?

Skoro zarówno adwokat, jak i radca posiadają niemalże ten sam zakres obowiązków, to rodzi się pytanie, dlaczego, w polskim systemie prawnym, adwokaci i radcy funkcjonują w ramach odrębnych zawodów. Aby to wyjaśnić należy zrozumieć, że w nieodległej przeszłości adwokat i radca prawny posiadali inny zakres kompetencji.

Do roku 2007 radca prawny nie miał możliwości reprezentowania klienta przed sądem w sprawach rodzinnych.

Z kolei do roku 2015 radcy prawni nie byli uprawnieni do występowania w roli obrońców w sprawach karnych i karnoskarbowych. Oznacza to, że sytuacja, w której zakres obowiązków i praw adwokata i radcy prawnego niemalże pokrywa się jest stosunkowo nowa.

Więcej: Radca prawny a adwokat. Cechy, różnice i podobieństwa

Aktualnie obowiązującą i kluczową różnicą pomiędzy tymi dwoma zawodami prawnymi jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na podstawie umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że adwokat może współpracować z przedsiębiorstwem lub osobą fizyczną jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jest to wyrazem niezależności adwokata, która to niezależność jest istotą tego zawodu i ma gwarantować oddanie się sprawie klienta, beż możliwości jakichkolwiek nacisków innych podmiotów. Z kolei radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Na koniec warto podkreślić, że termin kancelaria prawna, jako miejsce pracy, nie jest zarezerwowany dla radcy prawnego lub adwokata. Oznacza to, że spotkać się można zarówno z kancelarią adwokacką, jak i racy prawnego.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę