10 września 2020

Jak zwracać się do adwokata?

Zespół Kancelarii KFK

Jeśli potrzebna jest nam porada prawna, udajemy się najczęściej do adwokatów lub radców prawnych. Nie zawsze jednak wiemy, jak prawidłowo powinniśmy zwracać się do poszczególnych przedstawili zawodów prawniczych, tym bardziej że jest ich całkiem sporo. Jakich więc zwrotów grzecznościowych powinniśmy używać w stosunku do adwokata i kim jest mecenas?

Adwokat, radca prawny czy mecenas – kto jest kim?

Zacznijmy od tego, że prawnikiem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Niemniej jednak sam dyplom nie daje tytułu zawodowego, a co za tym idzie, żadnych też uprawnień. Prawnik nie może, więc m.in. reprezentować swoich klientów przed sądami czy innymi urzędami.

Prawnik może, a nawet powinien, za to jak najbardziej odbyć trzyletnią praktykę adwokacką lub radcowską. Jeśli zaś wolałaby pracować dla wymiaru sprawiedliwości, to może wybrać ścieżkę sędziowską lub prokuratorską. Do wyboru pozostaje też aplikacja notarialna oraz komornicza.

Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiednio prawnicy otrzymują tytuły zawodowe:

 • adwokata
 • radcy prawnego
 • sędziego
 • prokuratora
 • notariusza
 • komornika

Kim zatem jest mecenas? Jest to po prostu zwrot grzecznościowy, który z zasady stosowany jest w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów ubiegających się o ten tytuł, a więc ich młodszych kolegów.

Potrzebny dobry mecenas w Łodzi? Profesjonalna opieka i pomoc prawna z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Jak należy zwracać się do prawników?

Zwracając się do prawników zawsze należy wziąć pod uwagę ich tytuł zawodowy.

W zawiązku z tym:

 • do adwokata – zwracamy się „pani mecenas”, „panie mecenasie”;
 • do radcy prawnego – również zwracamy się „pani mecenas”, „panie mecenasie”;
 • do aplikantów adwokackich i radcowskich – przyjęło się, że także tytułujemy ich (niejako na wyrost) „pani mecenas”, „panie mecenasie”;
 • do sędziego – zależnie od sytuacji, jeśli sędzia siedzi za stołem sędziowskim i ubrany jest w togę oraz łańcuch sędziowski to należy tytułować go „Wysoki Sądzie”, w innych sytuacjach używamy zwrotu „pani sędzio”, „panie sędzio”;
 • do prokuratora oraz asesora prokuratorskiego – zwracamy się „pani prokurator”, „panie prokuratorze”;
 • do asesora, referendarza – tak samo jak do sędziego, a więc „pani sędzio”, „panie sędzio”;
 • do notariusza, jak i aplikanta notarialnego – mówimy „pani rejent”, „panie rejencie”, ale też można zawracać się „pani sędzio”, „panie sędzio”;
 • do komornika oraz aplikanta komorniczego – należy zwracać się „pani komornik”, „panie komorniku”.

Podsumowując, zwrotu grzecznościowego „pani mecenas”, „panie mecenasie” używamy tylko w stosunku do adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów.

Czy do adwokata można zawracać się „pani adwokat, „panie adwokacie”?

Jak już było wcześniej wspominane do adwokatów zwracamy się odpowiednio „pani mecenas”, „panie mecenasie”. Czy zatem zwroty „pani adwokat, „panie adwokacie” są błędne? Do adwokatów jak najbardziej można zawraca się w takiej formie, niemniej jednak zdecydowanie najpopularniejszą formą grzecznościową (i chyba najbardziej pożądaną przez samych zainteresowanych), używaną w tym przypadku, jest jednak „pani mecenas”, „panie mecenasie”.

Zresztą na sali sądowej najlepiej sprawdza się właśnie ten zwrot. Niezbyt dobrze byłoby widziane tytułowanie w takiej sytuacji adwokata – „pani adwokat, „panie adwokacie”. I w zasadzie tego typu sytuacje należą do rzadkości.

Potrzebujesz dobrego i skutecznego adwokata? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Czy kobieta adwokat to adwokatka?

Zacznijmy od tego, że w zawodach prawniczych nie stosuje się żeńskich formantów, a zatem nie powinniśmy używać określenia adwokatka, ale też radczyni czy sędzina. Należy przy tym zwrócić uwagę, że są to tytuły zawodowe regulowane prawnie i w tym wypadku właściwym jest używanie tylko ich męskich odpowiedników. Stąd mamy panią adwokat, a nie adwokatkę.

Używamy też zwrotu grzecznościowego „pani mecenas”, a nie „mecenaska”.

Zasada ta nie jest to co prawda zgodna z myślą feministyczną, niemniej jednak stosując się do niej, nie narażamy się na posądzenie o ignorancję. Z drugiej strony język cały czas ewoluuje i to co w tej chwili brzmi dziwnie, może okazać się za jakiś czas normą.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę