4 września 2020

Radca prawny – kim jest? Zakres pomocy prawnej

adw. Kamil Keller

Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest bardzo odpowiedzialne. Dobry radca prawny jest osobą zapracowaną. Z roku na rok coraz większa liczba osób korzysta z jego usług. Nie wszyscy wiedzą jednak, jakie uprawnienia mają osoby wykonujące wspomniany zawód. Ponadto koniecznie trzeba zaznaczyć, że bardzo duża liczba ludzi myli zawód radcy prawnego z adwokatem. Radca prawny – kto to jest? Czy radca prawny jest także prawnikiem? W czym radca prawny może pomóc firmom, osobom prywatnym czy instytucjom? Odpowiedź w dzisiejszym poradniku.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny w najprostszym możliwym ujęciu jest osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze. Osoba planująca dołączyć do grona radców prawnych musi także nie tylko ukończyć aplikację radcowską, ale również zdać pozytywnie egzamin zawodowy. Warunkiem jest także wpis na listę radców prawnych.

Warto wiedzieć, że obecnie istnieją także zupełnie inne drogi zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego. Godny uwagi jest jednak fakt, że będą wymagały od osoby zainteresowanej bardzo dużej wiedzy prawniczej.

Potencjalni klienci muszą mieć świadomość, że wiedza kandydatów do wykonywania zawodu jest wielokrotnie dokładnie weryfikowana. Z kolei osoby praktykujące zawód są zobowiązane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od ewentualnej odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje to tym samym maksymalny możliwy poziom ochrony ich wszystkich interesów.

Potrzebujesz dobrego radcy prawnego w Łodzi? Profesjonalna opieka i pomoc prawna z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Uprawnienia radcy prawnego

Warto wiedzieć, że uprawnienia radcy prawnego do wykonywania zawodu są określone w ustawie z 1982 roku. Podstawowym obowiązkiem osób wykonujących omawiany zawód jest udzielanie porad prawnych różnego rodzaju podmiotom. Radcy prawni mogą również przygotowywać właściwe projekty prawne czy opinie. Reprezentują także klientów przed odpowiednimi urzędami czy sądami.

Radcy prawni posiadają właściwe kompetencje do prowadzenia spraw cywilnych (obecnie również w sprawach prawo rodzinnych), administracyjnych czy gospodarczych. Ponadto osoby wykonujące omawiany zawód pełnią także dla swoich klientów rolę doradców przy bardzo istotnym wyborze sposobu postępowania.

Trzeba zaznaczyć, że radcy prawni mogą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. W takich sytuacjach przeważnie zajmują się różnego rodzaju kwestiami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Co robi radca prawny?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego w najprostszym możliwym ujęciu polega na pomocy klientom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych. Radcowie prawni zajmują się zatem doradztwem prawnym, sporządzaniu projektów dokumentów czy umów, a także reprezentowaniem przed sądami.

Radcy prawni mogą obsługiwać prawnie przedsiębiorców ( np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, spółdzielnie), urzędy administracji (np. urzędy pracy, skarbowe), osoby fizyczne, a także instytucje publiczne (muzea, szpitale, szkoły).

Więcej w usłudze prawniczej: Obsługa prawna firm.

Radcowie prawni przy obsłudze przedsiębiorstw prowadzą nie tylko bieżącą obsługę prawną, ale również negocjują i sporządzają różnego rodzaju projekty umów. Zajmują się także obsługą zgromadzeń wspólników czy przygotowywaniem bardzo istotnych opinii prawnych, pism procesowych, regulaminów.

Z kolei w przypadku obsługi urzędów administracji osoby wykonujące omawiany zawód wykonują czynności, które zmierzają do zagwarantowania legalności ich działań. Tworzą zatem uchwały organów samorządu, projekty umów czy reprezentują urzędy administracji przed sądami.

Z kolei osoby fizyczne bardzo często poszukują u radców prawnych pomocy w rozwiązaniu bardzo istotnych problemów życiowych, które mogą być związane z uszkodzeniem ciała czy kwestiami rozwodowymi. Osoby pracujące w omawianym zawodzie zajmują się także sprawami spadkowymi czy ubezpieczeniami społecznymi.

Czy radca prawny to prawnik?

Warto wiedzieć, że prawnikiem jest praktycznie każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Oznacza to tym samym, że radca prawny jest prawnikiem, ale ponad studia ukończył również wymagającą aplikację i zdał egzamin radcowski. Radca prawny jest więc osobą która ma nie tylko wiedzę akademicką, ale przede wszystkim wiedzę praktyczną zdobytą przynajmniej w toku aplikacji. Radcowie prawni mogą nie tylko udzielać porad prawnych, ale również sporządzać umowy zarówno w stosunku pracy, jak i w formie własnej działalności gospodarczej.

Koniecznie należy jednak zaznaczyć, że osoba która ukończyła wyłącznie studia prawnicze nie może posługiwać się tytułem radcy prawnego. Prawnicy nie mogą również reprezentować swoich klientów przed sądami.

Czym się różni radca prawny od prawnika?

Prawnik jest nie tylko pierwszym, ale również najniższym stopniem zawodowym. Oznacza to tym samym, że osoby wykonujące wspomniany zawód posiadają zdecydowanie najwęższe uprawnienia. Koniecznie należy również zaznaczyć, że wykonywanie zawodu prawnika nie jest uregulowane praktycznie żadnymi przepisami, jak to ma miejsce w przypadku radców prawnych.

Prawnicy są zatem przedsiębiorcami świadczącymi usługi prawne. Warto również wiedzieć, że prawnicy jednocześnie nie podlegają żadnym kontrolom. Nie obowiązuje ich etyka zawodowa. Osoby wykonujące wspomniany zawód nie będą także podlegały żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prawnicy dodatkowo w przeciwieństwie do radców prawnych nie posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Radcy prawni mogą nie tylko reprezentować klientów przed sądami, ale również sporządzać opinie prawne czy opiniować różnego rodzaju umowy cywilnoprawne.

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Warto wiedzieć, że jedną z różnic jest fakt, że radcy prawni mogą być zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy u danego przedsiębiorcy. Z kolei adwokaci mogą wykonywać swój zawód tylko i wyłącznie prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub jako wspólnicy spółki osobowej.

Wspomniana różnica jest bardzo ważna, ponieważ z adwokatami można zawierać tylko i wyłącznie umowy cywilnoprawne, natomiast z radcami prawnymi również umowy o pracę. Oczywiście z punktu widzenia klienta chcącego skorzystać jednorazowo z usługi radcy prawnego czy adwokata, różnica ta nie będzie miała większego znaczenia.

Warto również mieć świadomość, że jeszcze przed zmianami przepisów z punktu widzenia klientów między adwokatem, a radcą prawnym była jeszcze jedna zauważalna różnica. Adwokaci mieli bowiem możliwość obrony zarówno w sprawach karnych, jak i karnoskarbowych. Z kolei radcowie prawni nie mogli reprezentować swoich klientów we wspomnianych sprawach. Obecnie jest to możliwe, w przypadku, gdy radcy prawni nie będą pozostawali w stosunku pracy.

Więcej: Radca prawny a adwokat. Cechy, różnice i podobieństwa

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę