20 stycznia 2023

Czy można podważyć testament?

Zespół Kancelarii KFK

Dziedziczenie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce może odbywać się na dwa sposoby – według wcześniej spisanego przez spadkodawcę testamentu lub ustawowo. Gdy został sporządzony testament, ale podejrzewa się, że nie wyraża on woli spadkodawcy, można go podważyć. Kiedy jest możliwe podważenie testamentu i jak tego dokonać?

Czym jest podważenie testamentu?

Testament jest wyrazem ostatniej woli spadkodawcy, który pozwala mu na rozporządzanie jego majątkiem na wypadek śmierci.

Podważeniem testamentu nazywa się proces, którego celem jest zakwestionowanie i weryfikacja testamentu pod kątem jego ważności. Gdy okaże się, że jest on dotknięty wadą, może zostać unieważniony.

Dobry adwokat - Łódź - Prawo spadkowe Profesjonalna opieka i pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Sprawdź ofertę: Prawo spadkowe Łódź

Jaki testament może być podważony?

Proces podważenia testamentu może być zastosowany zarówno w przypadku testamentów sporządzonych własnoręcznie, jak i testamentów notarialnych, czyli spisanych w kancelarii notarialnej.

Zasadniczo podważenie testamentu notarialnego jest trudniejsze, ponieważ jest on przygotowywany w obecności notariusza, który powinien czuwać nad jego prawidłowością. Nie oznacza to jednak, że unieważnienie testamentu notarialnego jest niemożliwe.

Kiedy możliwe jest podważenie testamentu?

Aby podważyć testament sporządzony przez spadkodawcę, musi dojść do zaistnienia określonych warunków.

Podważenie testamentu możliwe jest w przypadku pojawienia się wady oświadczenia woli.

Według art. 945 Kodeksu Cywilnego dotyczy to trzech sytuacji, gdy testament został sporządzony:

  • W stanie wyłączającym swobodne albo świadome podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli, na przykład w przebiegu choroby psychicznej, zaburzeń czynności psychicznych, nadużycia alkoholu, pod wpływem leków zaburzających świadomość,
  • Na skutek błędu umyślnego lub nieumyślnego spadkodawcy lub osób trzecich,
  • Pod wpływem groźby, dlatego zapisy spadkodawcy nie odpowiadają jego rzeczywistej woli.

W przypadku testamentu własnoręcznego do jego podważenia może też dojść wtedy, gdy został on przygotowany z błędami, na przykład na komputerze, nie ma podpisu spadkodawcy, został on wspólnie spisany przez małżonków, charakter pisma nie odpowiada pismu spadkodawcy, dlatego testament jest nieautentyczny, sfałszowany.

Jak podważyć testament?

Podważenie testamentu następuje na drodze sądowej, dlatego konieczne jest skierowanie pisma do sądu. Ważne jest też dołączenie wiarygodnych dowodów, które będą poświadczały, że testament jest wadliwy.

Należy pamiętać o tym, że istnieje termin na podważenie testamentu. Zarzut można podnieść w terminie do 3 lat od momentu, w którym uzyskało się informacje o przyczynie jego nieważności, lecz maksymalnie do 10 lat od otwarcia testamentu.

Termin 10 lat nie ma jednak zastosowania, gdy doszło do sfałszowania testamentu.

Jako że sprawy o podważenie testamentu bywają złożone, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy prawnika. Kompleksowe wsparcie oferuje w tym zakresie nasza Kancelaria Florczak-Keller i Wspólnicy specjalizująca się również w sprawach spadkowych.

Jeśli zatem pojawia się podejrzenie, że testament nie wyraża w pełni ostatniej woli spadkodawcy, warto zwrócić się do dobrego prawnika, który doradzi, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę