Współwłasność

W praktyce bardzo dużo problemów przysparza kwestia współwłasności nieruchomości. Współwłasność najczęściej pojawia się w wyniku dziedziczenia nieruchomości przez kilka osób, po zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej, likwidacji spółki osobowej, jak również na skutek nabycia nieruchomości przez kilka osób. Problemy jakie są związane z tym zagadnieniem, to przede wszystkim zarządzanie wspólną nieruchomością, w tym ponoszenie kosztów na utrzymanie nieruchomości lub jej ulepszanie, a także kwestie związane ze zniesieniem współwłasności. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w powyższych sprawach i zapewnia pełną ochronę klientów, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych jak również w toku prowadzenia negocjacji ze współwłaścicielami.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się