Pomoc frankowiczom – Warszawa

Kredyty frankowe CHF są źródłem problemów dla wielu kredytobiorców. Kancelaria Prawna Florczak Keller i Wspólnicy to podmiot, który oferuje kompleksową pomoc frankowiczom w Warszawie. Współpraca z kancelarią odbywa się na wielu poziomach, począwszy od analizy zapisów umów kredytowych, aż po reprezentowanie kredytobiorcy w sądzie.

Wyrok TSUE – klucz do kredytów frankowych

Do niedawna wynik sporów sądowych pomiędzy frankowiczami a ich wierzycielami nie był jednoznaczny. Sytuację zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 września 2019 roku. W myśl tegoż wyroku, polskie sądy powinny albo unieważnić taką umowę, albo też ją odfrankowić. W tym drugim przypadku mowa oczywiście o sytuacji, w której kredyt frankowy jest zamieniany na kredyt złotówkowy. Co ważne, wartość tego kredytu będzie równowartością środków, jakie kredytobiorca otrzymał w dniu wypłaty kredytu na jego konto. Oznacza to, że kredyt ten stanie się jednocześnie najtańszym zobowiązaniem na rynku, a na jego poczet będą zaliczane wszystkie raty, które – zgodnie z wyrokiem banku – zostały bezprawnie naliczone przez wierzyciela. Istnieje również możliwość unieważnienia umowy kredytowej, aczkolwiek wiąże się ona z koniecznością jednorazowego zwrotu wszystkich pozostałych środków, jakie zostały przez bank przekazane kredytobiorcy. Co ważne, środki te nie będą obejmować marż i innych opłat, które zostały naliczone przez banki w trakcie spłaty kredytu. Czasem może też dojść do przedawnienia roszczenia, co w praktyce wiąże się z koniecznością zwrotu przez bank wszystkich wpłaconych środków i to bez zobowiązania do zwrotu tego, co udało się otrzymać od banku.

Frankowiczu, pomożemy odzyskać Twoje pieniądze! Przekonaj się, że warto iść do sądu i walczyć z bankiem. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Pomoc frankowiczom

Klauzule abuzywne

Realizowana przez Kancelarię pomoc frankowiczom w Warszawie jest procesem wielopłaszczyznowym i wieloetapowym. Proces współpracy z frankowiczem rozpoczyna się od dokładnej analizy treści umowy kredytowej. Jej sednem są tzw. klauzule abuzywne, które mogą wprowadzić w błąd kredytobiorcę. W praktyce oznacza to, że ich obecność będzie podstawą do wejścia w spór z wierzycielem. Trzeba przyznać, że kredyty frankowe były same w sobie bardzo atrakcyjne pod względem finansowym. Perspektywa niskich kosztów i oparcie na – rzekomo – stabilnej walucie sprawiły, że wiele osób zdecydowało się na ich zaciągnięcie.

Kredyty frankowe – co to jest?

Co ciekawe, kredyty frankowe nie są nową odmianą narzędzia finansowego, jakim jest zobowiązanie wobec banku. Wręcz przeciwnie, banki udzielały ich już od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Mało tego! Praktycznie każdy, istniejący wówczas w polskiej przestrzeni finansowej podmiot bankowy, udzielał takich zobowiązań. Niestety, gwałtowny wzrost kursu franka sprawił, że znacząco wzrosły również koszty obsługi samego kredytu. W związku z tym wielu kredytobiorców nie posiadało wystarczających środków, by móc spłacić miesięczną ratę kredytu.

Co ciekawe, w kwestii kredytów frankowych bardzo często mówi się o ich przedawnieniu. Niestety, termin od którego przedawnienie rozpoczęłoby swój bieg, nie jest określony ani w decyzji TSUE, ani też Sądu Najwyższego.

Wiążące orzeczenie TSUE

Tak naprawdę pomoc frankowiczom dla kredytobiorców z Warszawy nie byłaby możliwa, gdyby nie stosowne orzeczenie TSUE. Pierwszy wyrok TSUE zapadł w dniu 3 października 2019 roku w sprawie państwa Dziubaków. Kolejny wyrok miał miejsce nieco później, bo dnia 29 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z treścią tychże wyroków, ochrona ta przysługiwała każdemu konsumentowi, a nie tylko tym, którzy mieli pełną wiedzę na temat związanych z kredytami frankowymi zagrożeń. Co ciekawe, decyzja ta miała miejsce 10 czerwca 2021 roku i to właśnie od tego dnia można mówić o pełnej ochronie wszystkich kredytobiorców frankowych.

Naturalnie do całej tej sprawy musiał odnieść się również i Sąd Najwyższy. Zgodnie z jego uchwałą z dnia 7 maja 2021 udało się dokładnie określić reguły, jakie obowiązują w kwestii rozliczeń pomiędzy kredytobiorcą a jego wierzycielem. W ramach tej uchwały udało się też wyznaczyć moment właściwy, od którego rozpocznie się bieg przedawnienia roszczeń ze strony kredytobiorcy. Kolejna uchwała Sądu Najwyższego, tym razem z dnia 16 lutego 2021 roku, precyzowała zasady rozliczeń pomiędzy stronami w przypadku, jeśli w toku postępowania stwierdzono, iż nie były one związane umową. Na koniec warto też przypomnieć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020, w myśl której doprecyzowano możliwości procesowe realizacji żądań przedstawionych przez kredytobiorców frankowych.

Ile kosztuje pomoc frankowiczom w Warszawie?

Co ważne, pomoc frankowiczom w Warszawie jest procesem, który z punktu widzenia kredytobiorcy jest dość tani. Naturalnie ogólna wycena usługi udzielenia pomocy prawnej frankowiczowi jest ustalana indywidualnie, ale na jej wysokość ma wpływ wiele czynników. Łącznie koszty te nie przekraczają kilku tysięcy złotych, do których dolicza się tzw. succes fee, czyli procent od wygranej.

Podsumowując, wsparcie ze strony Kancelarii może być jedynym skutecznym sposobem na odzyskanie bezprawnie pobranych przez bank pieniędzy. A warto wiedzieć, że często są to kwoty niemałe.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się