Pomoc frankowiczom – Poznań

Nasza Kancelaria Prawna Florczak Keller i Wspólnicy oferuje kompleksową pomoc frankowiczom w Poznaniu dla osób, które posiadają kredyty we frankach w tym zabezpieczenie roszczeń, które przerywa bieg przedawnienia, szacowanie wartości nadpłaconych rat, sprecyzowanie roszczeń o odfrankowanie lub unieważnienie umowy oraz zapewnienie reprezentacji w sądzie. Jeśli więc posiadasz kredyt we frankach to zapraszamy do kontaktu.

Pomoc frankowiczom w Poznaniu

Jeśli posiadasz kredyt frankowy i zmagasz się z wysokimi, regularnymi ratami to zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami, którzy będą dochodzić Twoich praw w sądzie, walcząc o skuteczne unieważnienie zawartej umowy kredytowej lub o odfrankowanie kredytu.

Nasza kancelaria adwokacka pomaga w sprawach finansowych na każdym etapie – od analizy umów kredytowych, przez wszelkie formalności oraz reprezentowanie w sądzie, aż po pomyślne zakończenie sprawy.

Nasi eksperci i prawnicy będą dochodzić Twoich roszczeń, związanych z abuzywnymi klauzulami, znajdującymi się w zawartej umowie kredytowej, naruszającej interesy konsumenckie. Dotyczy to zarówno roszczeń z tytułu nadpłaconych rat, jak i opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz kompleksową pomoc frankowiczom, świadczoną na każdym etapie współpracy.

Frankowiczu, pomożemy odzyskać Twoje pieniądze! Przekonaj się, że warto iść do sądu i walczyć z bankiem. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Pomoc frankowiczom

Co oferujemy?

  • Przeanalizowanie Twojej umowy frankowej o kredyt hipoteczny;
  • Napisanie wniosku do Rzecznika Finansowego i reprezentowanie Cię w sądzie;
  • Zgłoszenie reklamacji do banku, który udzielił Ci kredytu we frankach;
  • Pomoc w zakresie złożenia wniosku o mediację przy KNF lub wniesienie w Twoim imieniu pozwu do sądu o odfrankowanie lub unieważnienie zawartej umowy kredytowej.

Wyrok TSUE – odfrankowienie lub unieważnienie kredytu frankowego

Temat kredytów frankowych na stałe zagościł na salach sądowych, a początek temu dał wyrok TSUE z 3 październiku 2019 r. Obecnie, pomimo pandemii covid-19, frankowicze nie zaprzestają w dochodzeniu swoich roszczeń od banków. Efektem tego w 2021 roku była rekordowa liczba wytoczonych powództw i wydanych wyroków w sprawach związanych z kredytami udzielanymi we frankach. Był to bez wątpienia przełomowy rok, który dał nadzieję wszystkim frankowiczom, którzy do tej pory nie ubiegali się o unieważnienie lub odfrankowanie swojego kredytu. Obecnie, co istotne, na korzyść działa też zwiększona dynamika orzekania, co jest widoczne od drugiej połowy 2021 r.

Wyrok TSUE z 2019 roku daje obecnie możliwość unieważniania umów kredytowych we frankach lub odfrankowywania ich, co w praktyce oznacza zamianę kredytu frankowego na złotówkowy, przy założeniu, że kwota kredytu stanowi kwotę jaką klient otrzymał w złotówkach (Po ich ewentualnym przeliczeniu według kursu na dzień otrzymania kredytu i z utrzymaniem określonej w umowie stopy procentowej). Dzięki temu, dochodząc skutecznie swoich spraw w sądzie, można doprowadzić do sytuacji, w której kredyt frankowy stanie się najtańszym kredytem na rynku. W efekcie, więc, jako kredytobiorcą kredytu we frankach, masz prawo rozliczyć w ten sposób wszystkie spłacone już raty, co pozwoli uzyskać dużą nadpłatę. Tę zaś będziesz mógł przeznaczyć np. na wcześniejszą spłatę kredytu.

Nasza kancelaria oferuje możliwość ubiegania się o unieważnienie umowy kredytowej, co daje Ci ogromne korzyści, gdyż wskutek tego bank może żądać od Ciebie zwrotu wyłącznie świadczenia pieniężnego, które zostało spełnione na Twoją rzecz, z wyłączeniem pobranej przy udzieleniu kredytu marży i wszystkich innych opłat dla banku, mających miejsce przy zawieraniu umowy kredytu i w trakcie jego trwania. Co istotne, takie rozwiązanie sprawia, że bankowi nie przysługują żadne odsetki – także te zastrzeżone w umowie kredytowej. Jedynym obciążeniem dla Ciebie jako klienta jest konieczność zwrócenia całej kwoty otrzymanego kredytu jednorazowo, jednak istnieje możliwość potrącenia roszczeń o zwrot wszystkich wpłaconych dotychczas rat.

W praktyce często też dochodzi do sytuacji, w której, z uwagi na krótszy termin przedawnienia roszczeń, ich roszczenie ulega przedawnieniu.

To wszystko sprawia, że jako klient możesz otrzymać wszystko to, co wpłaciłeś do banku, jednocześnie nie będąc zobowiązanym do zwrotu tego, co sam od banku otrzymałeś.

Jak wygląda aktualna sytuacja frankowiczów? Analiza i prognoza na 2022 rok

Obecnie coraz więcej osób w Poznaniu mających kredyt we frankach decyduje się na wytoczenie procesu przeciwko bankowi. Miniony rok był pod tym względem rekordowy w skali całego rynku, a najwięcej powództw skierowano przeciwko bankowi Millennium SA. Na kolejnych miejscach znalazły się: mBank SA, PKO BP SA, Bank BPH SA, Getin Noble Bank SA i Grupa Santander.
Analitycy wskazują, że w tym roku frankowicze równie chętnie będą kierować sprawy swoich kredytów do sądu, dochodząc roszczeń na tej drodze.

Jeśli jesteś jednym z nich to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która kompleksowo zajmie się Twoją sprawą i przeprowadzi Cię przez szereg zawiłości prawnych, pomagając odzyskać stabilność finansową.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci wygrać spór sądowy i odzyskać spokój!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się