Prawo spółdzielcze

Najczęściej spotykaną formą spółdzielni są spółdzielnie mieszkaniowe, choć spółdzielnie mogą być powołane dla realizacji wielu różnych zamierzeń. Spotyka się spółdzielnie konsumenckie, produkcyjne, rolnicze. Wszystkie spółdzielnie działają na kanwie prawa spółdzielczego, które dla niektórych typów spółdzielni wprowadza pewne modyfikacje ogólnych zasad. Kancelaria prowadzi obsługę każdego rodzaju spółdzielni, jak również pomaga członkom spółdzielni w sporach ze spółdzielnią. Takie spory najczęściej dotyczą spółdzielczych praw do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się