Adwokat Kamil Keller
wspólnik zarządzający

Adwokat Kamil Keller specjalizuje się w prawie handlowym, prawie nieruchomości i prawie budowlanym, prawie autorskim, egzekucji, prawie podatkowym.

Prowadził z sukcesem wiele sporów sądowych, także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego. Występował w postępowaniach mediacyjnych przed Sądem Arbitrażowym w sprawach gospodarczych. Reprezentował klientów w wielu negocjacjach handlowych. Prowadził wykłady dla pośredników nieruchomości i zarządców nieruchomościami z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Autor publikacji dotyczących prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.

Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Po odbyciu aplikacji pozostawał zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale Cywilnym. Po uzyskaniu tytułu adwokata współpracował z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie, pełniąc funkcję szefa departamentu procesowego, gdzie zajmował się przede wszystkim procesami gospodarczymi oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim i prawem prasowym.

W ramach Kancelarii Adwokackiej Florczak Keller i Wspólnicy sp.j. zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem handlowym, cywilnym, nieruchomościami, prawem budowlanym oraz prawem własności intelektualnej.

moje publikacje
k.keller@kancelaria-kfk.pl