Zwolnienie z obowiązku płacenia składek dla prowadzących działalność gospodarczą w czasie pandemii

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS.

czytaj więcej

Czy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać czynsz najmu i inne świadczenia w czasie pandemii COVID – 19?

adw. Kamil Keller, adw. Katarzyna Florczak-Keller

Zaistniała sytuacja epidemiologiczna i rozprzestrzenianie się Koronawirusa (SARS-CoV-2) powoduje dramatyczne sytuacje w obrocie gospodarczym, oddziałując praktycznie na każdą branżę i wzajemne umowy między kontrahentami. Przepisy prawa cywilnego, które stosuje się do umów gospodarczych, nie regulują wprost relacji kontrahentów w takich kryzysowych sytuacjach.

czytaj więcej

Uznanie wydatku za koszt podatkowy a nierzetelność wystawcy faktury. Obowiązek aktywności dowodowej podatnika w toku kontroli celno – skarbowej.

adw. Katarzyna Florczak-Keller

W związku z definicją dochodu zawartą w art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym) unormowania odnoszące się do kosztów uzyskania przychodów odgrywają bardzo ważną rolę w praktyce opodatkowania.

czytaj więcej

Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży (opłaty półkowe)

adw. Katarzyna Florczak-Keller

W praktyce często można zaobserwować, że przedsiębiorca współpracujący z siecią handlową w wykonaniu umowy dostarcza i sprzedaje sieciom dystrybuowane towary, zaś sklepy dalej odsprzedają towary finalnym nabywcom (konsumentom) korzystającym z usług sieci handlowych.

czytaj więcej

Opłata likwidacyjna i inne postanowienia niedozwolone w umowach z Towarzystwami Ubezpieczeń

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Osoby pragnące pomnażania zgromadzonego kapitału pieniężnego, swoich oszczędności, niejednokrotnie inwestują w tzw. umowy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (są to tzw. polisolokaty).

czytaj więcej

Jak kupić miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym?

adw. Kamil Keller

Przepisy prawa budowlanego nakładają na deweloperów obowiązek wybudowania wraz z wielorodzinnymi budynkami odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Najczęściej inwestorzy decydują się na zapewnienie miejsc parkingowych poprzez wydzielenie w budynku pomieszczenia, w którym znajduje się wiele miejsc parkingowych.

czytaj więcej

Większa ochrona wierzycieli przekształconego przedsiębiorcy

Radca prawny Anna Wilk

W obrocie gospodarczym popularne jest przeprowadzanie procedury przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w kapitałową spółkę prawa handlowego. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę nie chroni przedsiębiorcy przekształcanego przed odpowiedzialnością względem swoich wierzycieli.

czytaj więcej

Jak uzyskać uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności?

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Zarządzenie przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności nie zawsze skutkuje odbyciem tej kary przez skazanego.

czytaj więcej

Interpretacja zasad używania świateł drogowych i pojęcie obowiązku zachowania prędkości bezpiecznej

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Stosownie do treści art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących, albo pieszych poruszających się w kolumnie.

czytaj więcej

Co z kredytami frankowymi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w sprawie polskiej sprawy frankowej. Trybunał orzekł jednoznacznie korzystnie dla frankowiczów to znaczy:

polskie sądy rozstrzygając w sprawie powinny kierować się interesem kredytobiorców frankowych.

czytaj więcej